• slider image 342
:::
學務 黃國維 - 活動報導 | 2019-11-25 | 點閱數: 769

校長率各處室主任邀請學校周邊安親機構共同發展教育夥伴關係

強化學生學力策略分享與協同問題座談

 

 •  
  1) IMG_20191119_111041.jpg
 •  
  2) IMG_20191119_110517.jpg
 •  
  3) IMG_20191119_110507.jpg
 •  
  4) IMG_20191119_110422.jpg
 •  
  5) IMG_20191119_110237.jpg
:::

會員登入

校內搜尋

校內公告

災害示警

反霸凌專線

1953