• slider image 342
:::
輔導 呂麗貞 - 活動報導 | 2019-09-26 | 點閱數: 855

家庭、學校,是孩子們成長的重要環境,每個人的特質因人而異,學習的狀況也不一,唯有良好的親師溝通,攜手合作,才能激發最大效益,讓孩子能健康、快樂、自信、自主的學習成長!

 •  
  1) 班親會 (1).jpg
 •  
  2) 班親會 (2).jpg
 •  
  3) 班親會 (3).jpg
 •  
  4) 班親會 (5).jpg
 •  
  5) 班親會 (6).jpg
 •  
  6) 班親會 (7).jpg
 •  
  7) 班親會 (8).jpg
 •  
  8) 班親會 (17).jpg
 •  
  9) 班親會 (18).jpg
 •  
  10) 班親會 (30).jpg
 •  
  11) 班親會 (31).jpg
 •  
  12) 班親會 (34).jpg
:::

會員登入

校內搜尋

校內公告

災害示警

反霸凌專線

1953