• slider image 342
:::
學務 呂麗貞 - 一般公告 | 2022-09-13 | 點閱數: 138

        健康促進-『正確用藥』宣導講座--

        時間:9/15() 8:00-8:40(請於8:00至活動中心集合)

        對象:四年級各班(游泳教學班級除外)

      地點:活動中心

       請有興趣的老師們級導師記得去報名研習  https://drp.tyc.edu.tw/TYDRP/ActInfo.aspx