• slider image 342
:::
學務 陳昳帆 - 一般公告 | 2019-06-12 | 點閱數: 923

桃園市八德區大成國民小學               

   108學年度體育班第二次甄選錄取名單公布

桃園市八德區大成國民小學

六年級 - 體育班錄取名單 (共 2 位)

序號

甄試證編號

性別

學生姓名

1

002

施浩翔

2

003

林宇翔

備取

   
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、錄取名單公告於本校中廊,恭喜錄取的同學
二、錄取者於108614(星期)持報到切結書及相關證件向本校教務處辦理報到手續,逾期以棄權論。

:::

會員登入

校內搜尋

校內公告

災害示警

反霸凌專線

1953