• slider image 342
:::
學務 陳宏嘉 - 活動報導 | 2022-03-02 | 點閱數: 447

孩子的健康是學校最重視的,因此希望透過學藝競賽提升全校學生及家長重視健康促進相關議題

感謝家長及老師的指導,也恭喜得獎同學

(1)口腔保健著色競賽(一年級)

(2)視力保健著色競賽(二年級)

(3)交通安全創作競賽(三年級)

(4)正確用藥漫畫創作競賽(四年級)

(5)安心玩水防溺漫畫創作競賽(五年級)

  (6)反菸拒檳創意標語與繪畫競賽(六年級)

 •  
  1) 20220301健促繪畫比賽頒獎_220302_0.jpg
 •  
  2) 20220301健促繪畫比賽頒獎_220302_1.jpg
 •  
  3) 20220301健促繪畫比賽頒獎_220302_2.jpg
 •  
  4) 20220301健促繪畫比賽頒獎_220302_3.jpg
 •  
  5) 20220301健促繪畫比賽頒獎_220302_4.jpg
:::

會員登入

校內搜尋

校內公告

災害示警

反霸凌專線

1953