• slider image 342
:::

賀~本校學生參加113年總統盃全國溜冰錦標賽 榮獲佳績

賀~本校學生參加 113 年總統盃全國溜冰錦標賽 

學生    鄭子妍    參加國小六年級女子組   速度過樁乙組 -前溜單足 S 形   第 2 名

                                                                  速度過樁乙組 -前溜雙足 S 形   第 2 名 

學生 吳致廷       參加國小五年級男子組   速度過樁乙組 -前溜雙足 S 形   第 1 名           

學務處 陳昳帆 於 2024-03-20 發布,共有 139 人次閱讀
:::

校內搜尋